Metai

1979 m. tyrimai Mindaugo Sosto piliakalnyje

1979 m. tyrimai Mindaugo Sosto piliakalnyje

1984 m.

1984 m. geležies amžiaus gyvenvietės prie Neries tyrinėjimai.

1985 m. Pilies kalno piliakalnio kasinėjimai. Vad. R. Volkaitė-Kulikauskienė